امروز دوشنبه, 18 آذر 1398 - Tue 12 10 2019

منو

ارتباط با شهرداری

اطلاعات تماس

روابط عمومی

آدرس:
استان گلستان - گرگان - شهر جلین 4935119981

تلفن: 01732141645

فکس: 01732141272

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

تلفن مرکزی شهرداری جلین:  01732141645

  • داخلی 1- مسئول دفتر شهردار (آقای رضا علی پائین محلی)
  • داخلی 2- معاونت خدمات شهری (آقای علیرضا پائین محلی)
  • داخلی 3- واحد عمران (آقای محمد تازیکی و خانم کیوانی)
  • داخلی 4- مسئول شهرسازی (خانم عرب)
  • داخلی 5- مسئول مالی (آقای علی اصغرعرب)
  • داخلی 6- مسئول اداری و دبیرخانه (خانم حسینی)