امروز دوشنبه, 18 آذر 1398 - Tue 12 10 2019

منو

مسئول شهرسازی

 
مسئول      عطیه عرب
سال تولد
     1365
میزان تحصیلات
    دانشجوی کارشناس ارشد معماری
سوابق خدمتی
  •      مسئول واحد شهرسازی و ساختمانی از سال 1388
  •      مسئول صدور پروانه ساختمانی
  •      مأمور بازدید از سال 1388
  •      مسئول واحد طرح و بروکف
  •      دبیر کمیسیون ماده صد
  •      مسئول صدور ضابطه و کنترل نقشه های ساختمانی
  •      نماینده شهرداری در کمیته کارشناسی مغایرتهای طرح هادی استانداری گلستان
شرح وظایف

     *بازدید از محلهای احداثی مورد نظر در صورت لزوم و براساس درخواست متقاضی.

     *بررسی پرونده های ارسالی از نظر وضعیت قانونی ورود به کمیسیون، چگونگی محاسبات و غیره.

     *بررسی و بکارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیتها و عملکردها.

     *بررسی و کنترل فنی نقشه ها و گزارشات طرح های شهرسازی .

     *رسیدگی به امور مربوط به کمیته مغایرت های طرح هادی و 101 قانون شهرداری.

     *شرکت در جلسات کمیسیون جهت رفع ابهامات .

     *تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد

     *کنترل و بررسی فنی کلیه ساختمانهای در حال احداث در سطح شهر.

     *مطالعه و پیشنهاد در زمینه مسائل شهرسازی و همکاری در امر تهیه لوایح و سیاست های شهرسازی.

     *انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد.

     *نظارت و پیگیری عملکرد مشاورین طرح های شهر

     * پیاده سازی ضوابط و قوانین شهرسازی در کلیه ساخت و سازهای ، صدور مجوزات و ...

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند