امروز دوشنبه, 18 آذر 1398 - Tue 12 10 2019

منو

کارشناس عمران و مأمور بازدید

       ماهتیسا کیوانی
سال تولد
     1361
میزان تحصیلات
     کارشناس مهندسی عمران
سوابق خدمتی
  •      عضو کمیته سازندگان مسکن و ساختمان سازمان نظام مهندسی استان گلستان از مهرماه سال 92 تا کنون
  •      کارشناس عمران شهرداری جلین از اردیبهشت ماه 94
شرح وظایف

     *بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر.

     *نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی.

     *نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت.

     *مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور.

     *انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی.

     *برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی

     *کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه زمین به پیمانکار.

     *برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین.

     *نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.

     *بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیر سازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی.

     *نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری.

     *پیش بینی تامین مواد و مصالح مورد نیاز کارگاه تولیدات بتونی و پیگیری لازم جهت حمل و نگهداری مصالح با رعایت شرایط فنی.

     *مطالعه و بررسی زیر ساخت های عمرانی در وضع موجود (تهیه شناسنامه)

     *ایجاد هماهنگی لازم بین مناطق و واحد های ذیربط در خصوص حفاریهای پیاده روسازی، پروژه های ساختمانی شهرداری و …

     *نظارت و کنترل بر  عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها.

     *نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوطه.

     *برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به پروژه های ساختمانی شهرداری.

     *برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند