امروز دوشنبه, 18 آذر 1398 - Tue 12 10 2019

منو

مسئول دفتر شهردار

 
     رضاعلی پایین محلی
سال تولد
     1366
میزان تحصیلات
     فوق دیپلم خدمات قضائی
سوابق خدمتی
  •      از سال88 تا 90 مسئول دبیرخانه شهرداری
  •      از دیماه 90 تا کنون مسئول دفتر شهردار
شرح وظایف

     *تنظیم برنامه ملاقات با شهردار و راهنمایی و ترتیب ملاقات مراجعین

     *اعلان دستورات شهردار به کارکنان و پیگیری آنها طبق دستور

     *انجام امور ارتباطی شهردار

     *مرتب نمودن نامه هایی که شهردار باید مطالعه ، ملاحضه و یا امضاء نماید و اعاده آنها به امور اداری

     *تنظیم اوقات کمیسیونهایی که در دفتر شهردار تشکیل می شود.

     *یادداشت و یادآوری تشکیل جلسات و آماده نمودن سوابق پرونده های مربوط به جلسات اداری برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار

     *گزارش مطالب مهم روزانه به شهردار

     *راهنمایی و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و تسهیل و یا انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان

     *ارجاع سوابق و پرونده های واصله طبق دستور مافوق به واحدهای مربوطه و بایگانی پرونده ها

     *انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند