امروز دوشنبه, 18 آذر 1398 - Tue 12 10 2019

منو

معاونت خدمات شهری

 
     علیرضا پایین محلی
سال تولد
     1362
میزان تحصیلات
    دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق
سوابق خدمتی
  •      متصدی شورای اسلامی شهر جلین سال 88
  •      معاونت خدمات شهری از سال90
  •      عضو کمیسون معاملات ماده 3 آئین نامه مالی شهرداری
  •      عضو کمیسیون معاملات ماده 6 آئین نامه مالی شهرداری
  •      امور حقوقی شهرداری
شرح وظایف

     *ارائه طرح های لازم در زمینه فضاسازی جهت معابر پارکها و اماکن عمومی متعلق به شهرداری و شیوه های جدید و متنوع تبلیغات.

     *انجام بررسیهای لازم برای تعیین ساختمان و محلهای مناسب جهت احداث ترمینالها، میادین ارزاق ، توقفگاه های وسائل نقلیه و امثال آن و ارائه نظر و پیشنهاد به واحدهای مسئول فنی شهرداری برای انجام اقدامات بعدی.

     *بررسی و صدور مجوز نصب تابلو در شهر، سردرب اماکن عمومی و تجاری با توجه به آیین نامه ها و تدوین دستورالعملهای خاص در این زمینه.

     *برنامه ریزی جهت فراهم نمودن تسهیلات و ارائه خدمات اجتماعی، شهری و ایمنی به شهروندان.

     *برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری.

     *بکارگیری ابزار و روشهای مهارتی برای انجام کارآمد وظایف، بهبود فعالیتها و عملکردها.

     *تدوین ضوابط واگذاری رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر آنها.

     *تهیه طرح های آذین بندی و چراغانی در ارتباط با برگزاری اعیاد و جشن های مذهبی و میهمانی و نظارت در حسن اجرای آنها.

     *رسیدگی بر گردش امور میادین ، ارزاق شهر و سایر تاسیسات و محل های احداثی عام المنفعه شهرداری و حل مشکلات اجرایی آنها.

     *زیبا سازی و بهسازی فضاهای شهری در جهت نیل به بافت مطلوب شهری .

     *طراحی پلاکهای املاک و تابلوهای نامگذاری معابر و پانلهای نصب آگهی تبلیغات جهت نما در بزرگراه و سر پناه ایستگاههای اتوبوس و تاکسی .

     *مراقبت بر حسن گردش کار فعالیتهای آتش نشانی، خدمات ایمنی و امداد رسانی به شهروندان.

     *برنامه ریزی و مراقبت از بازار هفتگی

     *هدایت و سرپرستی امور متوفیات شهرداری.

     *انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند