امروز دوشنبه, 18 آذر 1398 - Tue 12 10 2019

منو

مسئول واحد آتشنشانی

 
     محمد مهدی عرب بالاجلینی
سال تولد
     1362
میزان تحصیلات
     فوق دیپلم عمران
سوابق خدمتی
  •      راننده بیل بهکو دهیاری از سال 86 تا 87
  •      مسئول موتوری ازسال 88 تا سال 90
  •      مسئول آتش نشانی از سال 91 تا کنون
شرح وظایف

     *حمل و نقل وسایل و لوازم و تجهیزات اطفاء حریق و جمع آوری و تنظیمات آن و آماده *نگهداشتن کپسول های آتش نشانی در واحد مربوطه و انجام اقدامات احتیاطی

     *به کار بردن وسایل و مواد شیمیایی مختلف اطفای حریق به منور مبارزه با آتش سوزی و خاموش نمودن و جلوگیری از انتشار آن

     *نگهداری و بهره برداری از تجهیزات وسایل و لوازم مبارزه با اطفای حریق و برآورد درخواست نیازمندیها

     *نجات مصدومین و افراد با وسایل مربوطه در اسرع وقت و کمک به انتقال آنها به محل های امن یا بیمارستان

     *تشخیص عیوب و نواقص تجهیزات و وسایل و لوازم مبارزه با آتش و گزارش درخواست تعمیر آنها

     *آزمایش و کنترل انواع مواد اطفائیه و دستگاههای مربوطه و آموزش کاربرد آنها

     *برآورد و گزارش کلیه لوازم و وسایل کار مورد نیاز افراد و دریافت آنها

     * انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند