امروز دوشنبه, 18 آذر 1398 - Tue 12 10 2019

منو

مسئول امور اداری

 
مسئول      زینب السادات حسینی
سال تولد
     1359 
میزان تحصیلات
    دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت دولتی 
سوابق خدمتی
  •      مسئول واحد دبیرخانه از سال 1390
  •      مسئول امور اداری و کارگزینی
  •      مسئول وب سایت شهرداری
  •      کارشناس امور بانوان و عفاف و حجاب
شرح وظایف

     *استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر .

     *بررسی و بکارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیتها و عملکردها.

     *برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی.

     *تهیه پیش نویس های استخدامی از قبیل پیش نویس احکام، انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع و ارتقاء و اضافه کار و نظیر آن با اطلاع شهردار و با رعایت قوانین ومقررات مربوطه.

     *تهیه و تنظیم پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق.

     *رسیدگی به پیشنهادات و تقاضای واصله مربوط به استخدام، تبدیل وضع استخدامی، *ترفیع، ارتقاء، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه و نظایر آن.

     *بررسی امکانات رفاهی، ورزشی، بیمه و بازنشستگی کارکنان.

     *نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسائل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب.

     *مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین ومقررات مورد عمل.

     *بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسایل مختلف شهرداری جهت مقامات مافوق.

     *نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری، قانون کار و تامین اجتماعی.

     *ثبت و توزیع و تفکیک نامه های اداری وارده به شهرداری و ارجاع به دوائر ذیربط

     *حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری مربوطه

     *انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند