امروز دوشنبه, 18 آذر 1398 - Tue 12 10 2019

منو

مسئول امور مالی

 
     علی اصغر عرب بالاجلینی
سال تولد
     1362  
میزان تحصیلات
     کارشناس ارشد مدیریت دولتی 
سوابق خدمتی
  •      مسئول امور مالی و اداری از سال 88
  •      عضو کمیسیون معاملات ماده 6 آئین نامه مالی شهرداری
  •      عضو کمیسیون ماده 3 آئین نامه مالی شهرداری
شرح وظایف

     *بررسی و بکارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیت ها و عملکردها.

     *بررسی و کنترل حسابهای دریافتی و پرداختی با توجه به اصول و موازین حسابداری .

     *پیگیری جهت رفع معایب حسابهای اداره و قسمتهای مختلف در صورت لزوم.

     *تهیه پیش نویس برای پیگیری مالی.

     *تهیه گردش نقدینگی و مغایرت حساب ترازها.

     *تهیه و تنظیم اسناد مالی سازمان و دفاتر مربوطه.

     *رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحساب ها و تنخواه گردان و سایر اسناد تنظیمی.

     *ضبط و نگهداری اسناد مالی سازمان و دفاتر مربوطه.

     *کنترل اسناد و ضمائم و تفکیک و ثبت حسابها.

     *کنترل محاسبات حقوق و دستمزد ، دارایی و بیمه.

     *کنترل و نظارت بر دارایی ها و بدهی های سازمان به منظور حفظ اموال.

     *مراقبت در تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و بررسی و امضاء حسابها.

     *نظارت بر تهیه گزارشهای مالی ترازنامه، تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تایید آنها.

     *نظارت بر حسن اجرای ثبت و کنترل اعتبارات و هزینه ها.

     *نظارت بر عملیات حسابرسی داخلی.

     *نظارت بر کلیه هزینه ها، معاملات و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم.

     *نظارت بر وصول در آمد و صدور دستورالعملهای مالی برابر مقررات مصوب.

     *همکاری در تهیه ترازنامه و صورت حساب سود و زیان.

     *همکاری در رفع اشکال گزارشهای حسابرسهای داخلی و خارجی.

     *محاسبه درآمدها و ممیزی حسابها و نگهداری حساب درآمدها و طبقه بندی درآمدها.

     *نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی و شهرداری.

     *صدور مفاصا حساب جهت تنظیم اسناد معاملاتی.

     *شرکت در کمیسیونهای مربوطه.

     *انجام تشریفات مناقصه و مزایده.

     *نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای و اتخاذ تدابیر لازم جهت بهبود امور جاری.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند