امروز دوشنبه, 18 آذر 1398 - Tue 12 10 2019

منو

واحد انبارداری

مسئول امور فضای سبز

 
     حمیدرضا عباسی رستمکلا
سال تولد
     1360
میزان تحصیلات
     کارشناس کشاورزی باغبانی
سوابق خدمتی
 •      همکار پروژه های تحقیاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان از سال85 تا 89
 •      ناظر باغات سازمان جهاد کشاورزی ازسال 90 تا 92
 •      کارشناس طرح و توسعه فضای سبز
شرح وظایف

     *اجرای طرح گلکاری و غرس اشجار پارکها ، میادین ، معابر عمومی ،غیره

     *تهیه بذر و اشجار مستمر و غیر مستمر مورد نیاز شهرداری بر مبنای برنامه ریزیهای تنظیم شده

     *مطالعه و بررسی گونه های مختلف گیاهی متناسب با اقلیم و موقعیت خاص جغرافیایی شهر جهت استفاده در طرحهای توسعه و تجهیز فضای سبز

     *حفظ فضای سبز موجود هنگام ایجاد مستحدثات شهری

     *نظارت بر قطع بی رویه درختان و حفظ استانداردهای تعیین شده مربوط به فضای سبز در سطح شهر و نظارت بر قطع درختان خشک و خطرساز و آفت زده در سطح شهر پس از بررسی در کمیسیون مربوطه

     *اجرای عملیات پارک سازی و باغچه بندی و همچنین همکاری با مسئولین فنی و عمران در خصوص نوسازی با ساختمانها و تعمیرات اساسی در پارکها

     *مبارزه با آفات و بیماریهای نباتی و نظارت بر امور سمپاشی دفع آفات و نگهداری اشجار و محصولات کشاورزی مربوطه

     *انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.

نظرات (2) کلیک ها: 3847

مسئول واحد موتوری

 
     علی عرب بالاجلینی
سال تولد
     1367 
میزان تحصیلات
     دیپلم کامپیوتر و دانشجوی فوق دیپلم مکانیک خودرو
سوابق خدمتی
 •      نیروی خدماتی عمران سال 90
 •      راننده بیل مکانیکی و بکهو سال 91
 •      مسئول موتوری شهرداری از سال 92 تا کنون
شرح وظایف

     *تقسیم وظایف موتوری به کلیه واحدهای شهرداری اعم از وسایط نقلیه عمران و ماشینهای زباله کشی و سایر وسایل بر اساس ضوابط و دستورالعملها

     *تنظیم برنامه کار رانندگان و تهیه ماشین آلات و حفظ و نگهداری خودروها و تعیین استهلاک ماشین آلات و حفظ و نگهداری کلیه سوابق و پرونده های مربوطه

     *تعیین محل مناسب جهت اسکان خودروها و نظارت بر حسن جریان امور آنها

     *پیش بینی تهیه قطعات و لوازم یدکی مربوطه به خودروها و حفظ و نگهداری آنها در انبارها مربوطه و همکاری با انبار دار شهرداری با توجه به نوع و حجم و کثرت آنها

     *بررسی نیازهای واحدهای مختلف شهرداری از لحاظ خودرو

     *انجام تعمیرات اساسی و کلی و جزئی وسایط نقلیه اعم از سبک و سنگین و غیره

     *شرکت در کمیسیون های مربوط به خرید و فروش خودروها و لوازم یدکی آنها

     *نظارت بر تحویل و تحول کلیه خودروها و تهیه و نگهداری دفاتر مشخصات کلیه وسلیط نقلیه و قید در کارنامه وسایط نقلیه

     *تعیین و تشخیص خودروهای فرسوده و از رده خارج شده شهرداری و تهیه گزارش بمنظور فروش و یا اخراج آنها

     *انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.

نظرات (3) کلیک ها: 3922

مسئول دفتر شهردار

 
     رضاعلی پایین محلی
سال تولد
     1366
میزان تحصیلات
     فوق دیپلم خدمات قضائی
سوابق خدمتی
 •      از سال88 تا 90 مسئول دبیرخانه شهرداری
 •      از دیماه 90 تا کنون مسئول دفتر شهردار
شرح وظایف

     *تنظیم برنامه ملاقات با شهردار و راهنمایی و ترتیب ملاقات مراجعین

     *اعلان دستورات شهردار به کارکنان و پیگیری آنها طبق دستور

     *انجام امور ارتباطی شهردار

     *مرتب نمودن نامه هایی که شهردار باید مطالعه ، ملاحضه و یا امضاء نماید و اعاده آنها به امور اداری

     *تنظیم اوقات کمیسیونهایی که در دفتر شهردار تشکیل می شود.

     *یادداشت و یادآوری تشکیل جلسات و آماده نمودن سوابق پرونده های مربوط به جلسات اداری برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار

     *گزارش مطالب مهم روزانه به شهردار

     *راهنمایی و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و تسهیل و یا انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان

     *ارجاع سوابق و پرونده های واصله طبق دستور مافوق به واحدهای مربوطه و بایگانی پرونده ها

     *انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.

نظرات (2) کلیک ها: 3850

مسئول واحد آتشنشانی

 
     محمد مهدی عرب بالاجلینی
سال تولد
     1362
میزان تحصیلات
     فوق دیپلم عمران
سوابق خدمتی
 •      راننده بیل بهکو دهیاری از سال 86 تا 87
 •      مسئول موتوری ازسال 88 تا سال 90
 •      مسئول آتش نشانی از سال 91 تا کنون
شرح وظایف

     *حمل و نقل وسایل و لوازم و تجهیزات اطفاء حریق و جمع آوری و تنظیمات آن و آماده *نگهداشتن کپسول های آتش نشانی در واحد مربوطه و انجام اقدامات احتیاطی

     *به کار بردن وسایل و مواد شیمیایی مختلف اطفای حریق به منور مبارزه با آتش سوزی و خاموش نمودن و جلوگیری از انتشار آن

     *نگهداری و بهره برداری از تجهیزات وسایل و لوازم مبارزه با اطفای حریق و برآورد درخواست نیازمندیها

     *نجات مصدومین و افراد با وسایل مربوطه در اسرع وقت و کمک به انتقال آنها به محل های امن یا بیمارستان

     *تشخیص عیوب و نواقص تجهیزات و وسایل و لوازم مبارزه با آتش و گزارش درخواست تعمیر آنها

     *آزمایش و کنترل انواع مواد اطفائیه و دستگاههای مربوطه و آموزش کاربرد آنها

     *برآورد و گزارش کلیه لوازم و وسایل کار مورد نیاز افراد و دریافت آنها

     * انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد

نظرات (2) کلیک ها: 3479

معاونت خدمات شهری

 
     علیرضا پایین محلی
سال تولد
     1362
میزان تحصیلات
    دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق
سوابق خدمتی
 •      متصدی شورای اسلامی شهر جلین سال 88
 •      معاونت خدمات شهری از سال90
 •      عضو کمیسون معاملات ماده 3 آئین نامه مالی شهرداری
 •      عضو کمیسیون معاملات ماده 6 آئین نامه مالی شهرداری
 •      امور حقوقی شهرداری
شرح وظایف

     *ارائه طرح های لازم در زمینه فضاسازی جهت معابر پارکها و اماکن عمومی متعلق به شهرداری و شیوه های جدید و متنوع تبلیغات.

     *انجام بررسیهای لازم برای تعیین ساختمان و محلهای مناسب جهت احداث ترمینالها، میادین ارزاق ، توقفگاه های وسائل نقلیه و امثال آن و ارائه نظر و پیشنهاد به واحدهای مسئول فنی شهرداری برای انجام اقدامات بعدی.

     *بررسی و صدور مجوز نصب تابلو در شهر، سردرب اماکن عمومی و تجاری با توجه به آیین نامه ها و تدوین دستورالعملهای خاص در این زمینه.

     *برنامه ریزی جهت فراهم نمودن تسهیلات و ارائه خدمات اجتماعی، شهری و ایمنی به شهروندان.

     *برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری.

     *بکارگیری ابزار و روشهای مهارتی برای انجام کارآمد وظایف، بهبود فعالیتها و عملکردها.

     *تدوین ضوابط واگذاری رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر آنها.

     *تهیه طرح های آذین بندی و چراغانی در ارتباط با برگزاری اعیاد و جشن های مذهبی و میهمانی و نظارت در حسن اجرای آنها.

     *رسیدگی بر گردش امور میادین ، ارزاق شهر و سایر تاسیسات و محل های احداثی عام المنفعه شهرداری و حل مشکلات اجرایی آنها.

     *زیبا سازی و بهسازی فضاهای شهری در جهت نیل به بافت مطلوب شهری .

     *طراحی پلاکهای املاک و تابلوهای نامگذاری معابر و پانلهای نصب آگهی تبلیغات جهت نما در بزرگراه و سر پناه ایستگاههای اتوبوس و تاکسی .

     *مراقبت بر حسن گردش کار فعالیتهای آتش نشانی، خدمات ایمنی و امداد رسانی به شهروندان.

     *برنامه ریزی و مراقبت از بازار هفتگی

     *هدایت و سرپرستی امور متوفیات شهرداری.

     *انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.

 

نظرات (2) کلیک ها: 3605