امروز دوشنبه, 18 آذر 1398 - Tue 12 10 2019

منو

واحد کارپردازی

 
     وحید موجنی نژاد
سال تولد
     1368
میزان تحصیلات
     کارشناس مدیریت دولتی
سوابق خدمتی
  •      حسابدار و کارپرداز از سال 1392
شرح وظایف

     *پیش بینی احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدهای مسئول شهرداری

     *اقدام به تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز کلیه واحدهای شهرداری طبق تقاضاهای رسیده با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و هماهنگی با واحد اموال و انبارها

     *تنظیم و اسناد هزینه لوازم و وسایل خریداری شده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها

     *انجام معاملات در اجرای بند ((ج)) ماده 2 آئین نامه شهرداریها

     *نظازت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری و رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها

     *تهیه پیش نویس لوایح مربوط به انجام خریدها یا انجام کارهای پیمانکاری درمورد معاملات عمده بیش از پانصد هزار ریال

     *جمع آوری مدارک و نقشه ها و مشخصات فنی کار با کمک واحد درخواست کننده و تکثیر آنها جهت آماده نمودن اسناد مناقصه

     *تهیه پیش نویس صدور آگهی مناقصه و پیگیری آن از نظر درج آگهی در روزنامه و الصاق آن در تابلو اعلانات

     * انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند