یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 صفحه نخست  |  پست الکترونیک  |  پنل مدیریت

شهرداران قبلی

شهرداران جلین از بدو تاسیس شهرداری

رشته تحصیلی

تحصیلات

تاریخ پایان مسئولیت

تاریخ شروع مسئولیت

سوابق قبلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

مدیریت

لیسانس

16/06/1389

21/11/1387

کارمند شهرداری علی آباد کتول

حمیدرضا محمدی راد

1

-

لیسانس

27/09/1389

17/06/1389

کارمند شهرداری گرگان

سید رضا حسینی(سرپرست)

2

برنامه ریزی روستایی

فوق لیسانس

25/07/1396

28/09/1389

کارمند شهرداری گرگان

قاسم شاهرخی

3

برنامه ریزی شهری

فوق لیسانس

تاکنون

25/07/1396

شهردار علی آباد کتول

حمیدرضا محمدی راد

4

تاریخ بروزرسانی : سه‌شنبه 11 شهریور 1399
تعداد بازدید : 1090