آخرین رویدادها
اجرای پل مسیر دسترسی به زمین های بیمارستان|تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهر جلین |عملیات هدایت آب های سطحی توسط واحد عمران شهرداری جلین |ترمیم سنگ فرش های پیاده رو در سطح شهر|عملیات ممیزی املاک سطح شهر جلین |راه های مقابله با کرونا |سخن شهردار|تصویر 16|تصویر222|تصویر15|تعریض و تملک و بازگشایی|لکه گیری آسفالت ورودی سی ان جی شهر جلین|تصویر بازدید|تصویر 13|تصویر 1|

اخبار روز

سخن شهردار

حقیقت آن است که برنامه‌ریزی فرهنگی و سرمایه‌گذاری در بخش اجتماعی و فرهنگی در یک شهر نقش بسیار مهم‌تری در مقایسه با سرمایه عمرانی ایفا می‌کند و ثابت شده است که در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب تقلیل هزینه‌های اجرایی و عمرانی نیز می‌شود
1399/05/18