یکشنبه 11 آبان 1399 صفحه نخست  |  پست الکترونیک  |  پنل مدیریت
آخرین رویدادها
تقدیر شهردار و اعضای شورای اسلامی از آتش نشانان|تقدیر شهردار و اعضای شورای اسلامی از آتش نشانان|تقدیر شهردار و اعضای شورای اسلامی از آتش نشانان|برگزاری مسابقه دوچرخه سواری به مناسبت هفته دفاع مقدس22|برگزاری مسابقه دوچرخه سواری به مناسبت هفته دفاع مقدس|برگزاری مسابقه دوچرخه سواری به مناسبت هفته دفاع مقدس|خبرشهرداری|خبرشورا|تاسوعای حسینی در شهر جلین |تجدید آگهی مزایده عمومی|تصویر 1|تصویر 13|تعریض و تملک و بازگشایی|تصویر222|تصویر 16|

اخبار روز

سخن شهردار

حقیقت آن است که برنامه‌ریزی فرهنگی و سرمایه‌گذاری در بخش اجتماعی و فرهنگی در یک شهر نقش بسیار مهم‌تری در مقایسه با سرمایه عمرانی ایفا می‌کند و ثابت شده است که در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب تقلیل هزینه‌های اجرایی و عمرانی نیز می‌شود
1399/05/18