دوشنبه 1 مرداد 1403 صفحه نخست  |  پست الکترونیک  |  پنل مدیریت

انتشار عمومی دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری جلین در سال 1403

بدینوسیله به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1403 شهرداری جلین جهت اطلاع عموم شهروندان محترم در سایت شهرداری بارگذاری گردید.شهروندان محترم می توانید برای دریافت دفترچه در همین پایگاه اطلاع رسانی به سربرگ قوانین و مقررات و قسمت تعرفه عوارض و بهای خدمات مراجعه نمائید.

 

دانلود دفترچه تعرفه عوارض شهرداری جلین

تاریخ بروزرسانی : دوشنبه 30 بهمن 1402
تعداد بازدید : 200